Polityka Prywatno┼Ťci

przez Katarzyna Drzewiecka

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM https://ecoandwell.pl/

┬ž 1. Postanowienia og├│lne

Polityka prywatno┼Ťci w serwisie internetowym https://ecoandwell.pl/ (dalej: ÔÇ×PolitykaÔÇŁ) zosta┼éa stworzona i przyj─Öta przez Surf Grzegorz Kruk.
Terminy u┼╝yte w Polityce oznaczaj─ů:
Serwis: serwis internetowy https://ecoandwell.pl/;
U┼╝ytkownik: podmiot korzystaj─ůcy z publicznie dost─Öpnego Serwisu;
W┼éa┼Ťciciel: Surf Grzegorz Kruk , ul. Sarbiewskiego 2/70,01-584 Warszawa, NIP 1131419585, REGON 367939833;
Cookies: pliki tekstowe, wysy┼éane przez Serwis i zapisywane na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika, z kt├│rego U┼╝ytkownik korzysta podczas przegl─ůdania stron internetowych. Pliki zawieraj─ů informacje niezb─Ödne do prawid┼éowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najcz─Ö┼Ťciej zawieraj─ů nazw─Ö domeny serwisu internetowego, z kt├│rego pochodz─ů, czas ich przechowywania na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz numer;
Celem Polityki jest w szczeg├│lno┼Ťci:
zapewnienie U┼╝ytkownikom ochrony prywatno┼Ťci w zakresie odpowiadaj─ůcym standardom i wymogom okre┼Ťlonym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawnych.
W┼éa┼Ťciciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotycz─ůcych U┼╝ytkownik├│w do niezb─Ödnego minimum, wymaganego do ┼Ťwiadczenia na ich rzecz us┼éug.
W celu uzyskania pe┼énego dost─Öpu poprzez Serwis do tre┼Ťci i us┼éug oferowanych przez W┼éa┼Ťciciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikaj─ůcych z Polityki.
Zastosowanie maj─ů m.in. nast─Öpuj─ůce przepisy prawa:
ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

┬ž 2. Ochrona prywatno┼Ťci i danych osobowych

Dane dotycz─ůce U┼╝ytkownik├│w przetwarzane s─ů przez W┼éa┼Ťciciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez W┼éa┼Ťciciela dane osobowe U┼╝ytkownik├│w przetwarzane s─ů na podstawie udzielonej przez U┼╝ytkownika zgody lub wyst─ůpienia innej przes┼éanki uprawniaj─ůcej do przetwarzania danych wed┼éug przepis├│w, w szczeg├│lno┼Ťci Rozporz─ůdzenia.
W┼éa┼Ťciciel dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, aby dane te by┼éy:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos├│b przejrzysty dla Klient├│w i innych os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů;
zbierane w konkretnych, wyra┼║nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos├│b niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych s─ů przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przez okres nie d┼éu┼╝szy, ni┼╝ jest to niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych dane te s─ů przetwarzane;
przetwarzane w spos├│b zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych lub organizacyjnych,
W┼éa┼Ťciciel stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do charakteru, zakresu, kontekstu i cel├│w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych.
W┼éa┼Ťciciel d─ů┼╝y do systematycznego unowocze┼Ťniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych ┼Ťrodk├│w ochrony tych danych, w szczeg├│lno┼Ťci W┼éa┼Ťciciel zapewnia aktualizacje informatycznych ┼Ťrodk├│w ochrony pozwalaj─ůc─ů na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dost─Öpem oraz innymi zagro┼╝eniami, p┼éyn─ůcymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
Ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi, kt├│ry w jakikolwiek spos├│b udost─Öpni┼é W┼éa┼Ťcicielowi swoje dane W┼éa┼Ťciciel zapewnia dost─Öp do danych i korzystanie z innych praw osobom, kt├│rych dane dotycz─ů, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przys┼éuguje:
prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
prawo do informacji dotycz─ůcych ich danych osobowych;
prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych ┼Ťrodk├│w prawnych celem ochrony swoich praw.
W┼éa┼Ťciciel mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe w spos├│b zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikaj─ůcych z Rozporz─ůdzenia. W takim przypadku celem dzia┼éa┼ä W┼éa┼Ťciciela s─ů cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikat├│w wysy┼éanych do U┼╝ytkownik├│w (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwa┼ä U┼╝ytkownika). U┼╝ytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych ÔÇô sprzeciw ten mo┼╝e by─ç wyra┼╝ony poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci na adres W┼éa┼Ťciciela: [email protected]
Osoba maj─ůca dost─Öp do danych osobowych przetwarza je wy┼é─ůcznie na podstawie upowa┼╝nienia W┼éa┼Ťciciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wy┼é─ůcznie na polecenie W┼éa┼Ťciciela.

┬ž 3. Postanowienia ko┼äcowe

Polityka zosta┼éa przyj─Öta na mocy zarz─ůdzenia W┼éa┼Ťciciela i wchodzi w ┼╝ycie z dniem 02.09.2018 r. Zmiana tre┼Ťci Polityki mo┼╝e nast─ůpi─ç w takim samym trybie.
Wszelkie odst─Öpstwa od Polityki wymagaj─ů formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
Prawem w┼éa┼Ťciwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje si─Ö odpowiednie przepisy prawa.

Wersja 2.1 ÔÇô obowi─ůzuje od dnia 02.09.2018

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawid┼éowego dzia┼éania strony, korzystania z narz─Ödzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji spo┼éeczno┼Ťciowych. Szczeg├│┼éy znajdziesz w polityce prywatno┼Ťci. Czy zgadzasz si─Ö na wykorzystywanie plik├│w cookies? Zgadzam sie Dowiedz si─Ö wi─Öcej